Regulamin sklepu

Regulamin zakupów

 1. Postanowienia ogólne

  1. Apteka Lesna prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 

  2. Zakupów w Aptece lesnaj mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

  3. Minimalna wartość zamówienia w Aptece  wynosi 5£.

  4. W przypadku podania w zamówieniu danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, Apteka Lesna zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.

  5. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 3 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

  6. Wszystkie produkty oferowane w Aptece Lesnej są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

  7. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej.

  8. Wszystkie ceny podane w Aptece Lesnej są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

  9. Zobawiazuje sie do stosowania wszystkich produktow zgodnie z zalaczona ulotka, lub po konsultacji u specjalisty.
  10. Apteka-lesna.com jest wlasnoscia Margeritta Limited Company Number 10920598 w UK.
 2. Odbiór zamówień

  1. Zamowienia sa wysylane w ciagu 24 godzin od otrzymania platnosci.

  2. Wszystkie zamówione produkty wysylamy Kurierem lub za posrednictwem Royal Mail.

  3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. 

  4. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z klientem (adresatem przesyłki) przed doręczeniem przesyłki. Kontakt telefoniczny przed doręczeniem przesyłki nie jest usługą cennikową w firmie kurierskiej/firmie dostarczającej przesyłkę, nie można jej zamówić, a tym samym reklamować. Informacja o potrzebie/prośbie kontaktu przed doręczeniem przesyłki umieszczana jest na etykiecie/liście przewozowym, jednak tylko od woli kuriera zależy czy się do niej zastosuje.

 3. Płatności

  1. Możliwe są następujące formy płatności:

  • platnosc Paypa i Barclaycard szyfrowane przez SSL

  • płatność za pomocą przelewu bankowego  na konto:

   Jan Szczygiel

   Sorte code 201188  Nr konta 30133639

   W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia.

   Wysyłka nastąpi po wpłynięciu opłaty za zamówienie na nasze konto

   Platnosci realizowane sa za pomoca Barclaycard obslugujacych karty kredytowe i debetowe wszystkich Bankow szyfrowane przez SSL.

  • Apteka Lesna nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu bledu w platnosciach, po stronie klienta jest zabezpieczenie urzadzen mobilnych przy skladaniu zamowienia i placeniu karta.Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne problemy mogące powstać w wyniku słabych zabezpieczeń Państwa banku, komputera czy łącza internetowego.
 1. Czas realizacji

  1. Czas realizacji zamowienia wynosi 24 godziny.

  2. Czas realizacji jest uzalezniony od dostepnosci produktow.

  3. Oznaczenie dostępności produktu dostępny w 24h oznacza, iż taki produkt posiadamy na stanie naszej apteki.

  4. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia.

  5. Jako zrealizowanie zamówienia rozumiemy przygotowanie paczki  i jej przekazanie pracownikowi firmy kurierskiej. Do powyższego czasu należy doliczyć czas potrzebny na jej dostarczenie.

  6. Należy pamiętać, iż:

   Termin otrzymania paczki = czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia zamówienia przez pracownika firmy kurierskiej lub Royal Mail. Zamowienia zlozone do 14.00 nadawane sa tego samego dnia.

  7. Paczki Special Delivery nadawane sa 6 dni w tygodniu. Paczki Special Delivery nadawane sa 6 dni w tygodniu. Zamowienia Special Delivery zlozone do godziny 13.00 nadawane sa w tym samym dniu. Dostawa Special Delivery jest od Poniedzialku do Piatku nastepnego dnia po nadaniu. Waga maksymalna Special Delivery wynosi 2kg. Czas dostawy wg Regulaminu Royal Mail.

  8. Maksymalna waga paczki wysylana Royal Mail wynosi 2kg. Paczki przekraczajace ta wage sa wysylane za posrednictwem kuriera.
  9. Czas dostawy Royal Mail 1 Class wynosi 1-3 dni, a ekonomiczna okolo 4-6 dni. Przypominamy iz jest to czas minimalny i nie jest zagwarantowany. Wszelkie reklamacje rozpatrujemy po uplywie 10 dni roboczych. Apteka nie ponosi odpowiedzialnosci za opoznienia ze strony dostawcow zewnetrznych.Czas dostarczenia przez kuriera jest niegwarantowany.
  10. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

  11. W przypadku anulowania zamówienia/braku produktu w zamówieniu/braku produktu do zamówienia zwrot opłaty na konto klienta następuje w ciągu 10 dni roboczych od momentu wystąpienia danej sytuacji.

  12. Paczka dostarczona i podpisana przez klienta lub w jego imieniu uwazana jest za dostarczona.
 2. Dostawa

           Koszt dostawy.

                 

Wartosc zamowienia

Royal Mail

0 - 4.99

£4.99

5 - 18

£4.75

18 -25

£4.25

25 - 29.99

£2.5

30 - 45

£2.5

<50

£0

      

     6    Oswiadczenie o ochronie danych osobowych.

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać określone dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 4. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. 
 1. Reklamacje i zwroty

  1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.

  2. Jeżeli doręczana Państwu przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.) prosimy jej nie przyjmować! W takim przypadku zostanie ona natychmiast zwrócona do apteki w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego przekazania Państwu zamówionych produktów.

  3. Zgodnie z UE Regulacja klientowi przysluguje prawo do zwrotu produktow do 15 dni od czasu zakupu bez podania przyczyny.

  4. Zwracany w trybie określonym w pkt 5 towar powinien być dostarczony (odesłany) do apteki w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe.

  5. Określając sposób realizacji zobowiązań apteki Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 

  6. Apteka lesna ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. 

  7. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

  8. Koszt przesylek zwrocona w wyniku bledu np adresu ponosi kupujacy, ewentualnie ponowna dostawa nastepuje po uiszszeniu dodatkowej oplaty ustanowionej przez Apteke Lesna.
  9. Wszelkie zmiany dotyczace zamowien nalezy zglaszac telefonicznie lub sms pod nr 07403116219
  10. Zwracany w tym trybie produkt oraz akcesoria muszą być nieuszkodzone. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki apteka ma zwrócić opłaconą cenę. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. 

  11. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

  12. Zespół dokłada wszelkich starań, aby opisy i skład umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i skład produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

  13. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

  14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Śledź nas na Facebooku